Nowoczesny automat do ruchomej bramy

Brak możliwości szybkiego otwarcia bramy wjazdowej jest częstym problemem w wielu zakładach przemysłowych i obiektach handlowych. Niejednokrotnie zdarza się, iż bramy wjazdowe usytuowane są w taki sposób, iż ich otwarcie jest bardzo niewygodne, lub też zajmuje zbyt dużo czasu jak na standardy pracowników zakładu.

Automatyzacja bram wjazdowych na terenie zakładu

automat do bramy przesuwnejW wielu miejscach montowane są więc automatyczne mechanizmy do otwierania bram, które znacząco ułatwiają dostęp do terenu wewnątrz ogrodzenia, ale również przyśpieszają choćby rozładunki transportów. Najbardziej standardowy automat do bramy przesuwnej składa się z mechanizmu napędowego oraz prowadnic, po których porusza się brama. Automat sterowany jest za pomocą prostego pilota, w który wyposażani są ci pracownicy, którzy mają możliwość kierowania ruchem samochodowym i udostępniania możliwości wjazdu na teren zakładu. Najprostsze warianty automatów stosowane są bardzo często, aczkolwiek niektórzy właściciele posesji czy zakładów preferują nowocześniejsze, i bardziej rozbudowane systemy automatyzacji. W skład takich systemów wchodzi wiele różnych urządzeń, na co dzień niemal niezauważalnych, aczkolwiek w znacznym stopniu ułatwiających codzienną pracę i użytkowanie automatu. Jednym z takich elementów jest detektor przeszkód, wykrywający przedmioty czy przeszkody znajdujące się w pobliżu bramy.

W przypadku wykrycia takowego, ruch bramy jest natychmiast zatrzymywany do czasu usunięcia przeszkody czy przedmiotu, znajdującego się na drodze skrzydła bramy. Do bram które wykorzystywane są przez cały czas często dodawane są natomiast światła ostrzegawcze. Włączane są one zawsze gdy brama jest w ruchu, więc doskonale zwiększają widoczność podczas pracy w nocy czy w słabym oświetleniu.