Poprawa wydajności poprzez filmowanie każdej konferencji

Technika służy po to, by wspomóc człowieka. Podobno powstała dla osób leniwych, lecz tak naprawdę może być wykorzystywana wręcz odwrotnie. Bardzo dużo energii fizycznej i umysłowej zabierają prozaiczne czynności. Warto je ograniczyć w firmie, aby pracownicy bardziej poświęcili się właściwym, zawodowym sprawom. Takimi czynnościami jest na przykład notowanie podjętych decyzji na konferencji.

Zwiększ wydajność myślenia podczas filmowanej konferencji

filmowanie konferencjiJeżeli pracownik zmusza się do notowania tego, co właśnie zostało ustalone, traci energię umysłową. Nie sprzyja to powstawaniu nowych pomysłów oraz rozwiązań. Ograniczając tego typu zajęcia pracownik może skupić się bardziej na omawianym temacie. Wystarczy zastosować u siebie w przedsiębiorstwie filmowanie konferencji. Technika ta jest już rozpowszechniona w firmach wszelkiego typu. Ten zabieg posiada wiele zalet, między innymi jest bardzo szczegółowy. Łatwo można wrócić do najdrobniejszych szczegółów omawianych spraw. Jest to o wiele wydajniejsze niż wzmożone notowanie. Poza tym na konferencjach miejsca zajmuje kadra, której zadaniem jest praca umysłowa, wymaga się od nich pomysłów i rozwiązań, a także adaptacji do nowych warunków. Widać więc jak ważna jest uwaga i skupienie. Pisząc łatwo myślami odbiec od rzeczywistości. Dla szefostwa film z konferencji może być traktowany jako niepisana umowa z zatrudnionym. Nie ma problemu by powrócić do wypowiedzi każdego z pracowników oraz skonfrontować jego pomysły oraz plany zawodowe ze stanem obecnym.

Wystarczy nie przeciążać ludzi tak prostymi i często błahymi czynnościami, aby napędzić ich umysł do działania. Lepiej się skupić na czymś poważnym. Czas, który będzie zaoszczędzony należy wykorzystać do pracy. W końcu konferencja to nie jest przerwa od myślenia, tylko poważne spotkanie w celach zawodowych. Na tych debatach podejmuje się często najważniejsze decyzje, zazwyczaj rozwijające firmę lub pozwalające wyjść jej z problemów.