Realizacja zielonej inwestycji – co należy wiedzieć?

Zielone inwestycje choć wiele się słyszy o samej idei to nadal nie są zbyt rozpowszechnione. Polska jak wynika z analiz jest na szarym końcu jeśli chodzi o budownictwo niskoenergetyczne i niskoemisyjne. Sytuacja ta jest spowodowana w dużej mierze tym, że Polacy maja bardzo znikomy poziom wiedzy na temat zielonym inwestycji, możliwych rozwiązań i zysków jakie z nich płyną. Co za tym należy wiedzieć o zielonych inwestycjach?

Wszystko o zielonych inwestycjach

ZieleńPolskie prawo zmusza potencjalnych inwestorów do przygotowywania tak zwanego raportu środowiskowego, na którego podstawie wydawana jest zgoda na realizacje danej inwestycji. Polskie przepisy klasyfikując inwestycje na dwie grupy.

  • I grupa (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko)
  • II grupa (przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Uzyskanie zgody na inwestycje należące do pierwszej grupy zawsze wymagają wykonania oceny oddziaływania na środowisko, czyli raportu środowiskowego. Wynika to z faktu, że tego typu inwestycje zawsze oddziałują na teren wykraczający poza obszar samej inwestycji, a co za tym idzie wpływają one na zmiany w lokalnych ekosystemach. Inwestycje z drugiej grupy. Nie zawsze maja wpływ na obszary przyległe do terenu inwestycyjnego, a co za tym nie zawsze muszą one w jakikolwiek sposób wpływać na ekosystemy, co za tym idzie przygotowywanie raportu środowiskowego nie jest wymagane, a jest jedynie opcjonalne.

 

Co zawiera raport środowiskowy?

Raport środowiskowyPrzepisy przepisami, a realia realiami, więc co za tym idzie zazwyczaj wygląda to tak, ze w obu przypadkach urzędnicy i tak oczekują sporządzenia raportu środowiskowego, dzieje się tak z bardzo prostego powodu, chcą się oni zabezpieczyć na wszelki wypadek. Można by tu choćby przywołać taki przykład, jak konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko przy inwestycji w farmę wiatrową o mocy poniżej 100 MW, a zdarza się nawet, że i dla tych które mają 6 MW, choć tak naprawdę polskie przepisy nie mówią nic o takim obowiązku. Co zatem wchodzi w skał takiej oceny środowiskowej? Wymienić tu można sprawdzenie takich elementów jak:

  • analiza hałasu
  • analiza migotania łopat
  • pomiar hałasu
  • sprawdzenie czy teren pod inwestycje nie jest objęty ochroną środowiska

Na podstawie tych danych w przypadku farmy wiatrowej opracowuje się się raport, oczywiście w jego skład wchodzą jeszcze innego rodzaju których, zakres jest taki sam dla wszystkich informacji. Większość osób, które stają przed koniecznością sporządzenia takie raportu, zwykle mają z tym duży problem, dlatego, jeśli zależy nam na tym by zgodę uzyskać szybko i mieć pewność, że przygotowany raport został wykonany poprawnie, wówczas warto to zlecić profesjonaliście.

 

Inwestowanie na terenach objętych programem Natura 2000 – drewniane domy z bali

Dom z baliInwestowanie na terenach objętych programem Natura 2000, wydaje się być wielu osobom praktycznie nie możliwe, a co za tym idzie sam program część inwestorów uważa za zły. O co chodzi z programem Natura 2000? Otóż ma on na celu chronić przyrodę i środowisko naturalne, co za tym idzie na terenach nim objętych nie możliwe jest realizowanie inwestycji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko. Nie oznacza to jednak, że inwestowanie na tych terenach jest nie możliwe. Wręcz przeciwnie tereny te mogą się rozwijać, tylko trzeba sprostać innym wymaganiom, konieczne w takiej sytuacji jest zwykle wykonanie omówionego po wyżej raportu środowiskowego. W co można inwestować na chronionych terenach by środowisko na tym nie ucierpiało? Przede wszystkim w obiekty agroturystyczne i agroturystyczne. Uzyskanie pozwolenia na budowę energooszczędnego domu wykonanego z prefabrykatów lub w całości z bali nie powinno stanowić problemu. Należy tylko pamiętać by w budynku zastosowane były technologie, które zmniejszą zapotrzebowanie i zużycie energii oraz zmniejszą emisje szkodliwych substancji.


 Więcej ciekawych informacji można znaleźć na stronach:

Wind Project – Raporty środowiskowe i elektrownie wiatrowe

Greenstyl – obiekty drewniane i akcesoria do ogrodów

Ekologia.pl – portal wiedzy o ekologii


 Słowem podsumowania:

Zielone inwestycje choć jeszcze w Polsce mało powszechne, są nie tyko ważne dla środowiska, ale także i dla samego państwa, które wedle przepisów Unii Europejskiej do 2018 roku zobowiązane jest wyposażyć w zielona energie praktycznie wszystkie budynki użytku publicznego, a do 2020 roku w ten sposób zasilane mają być wszystkie nowe budynki, co za tym idzie to właściwie ostatnia chwila by się z tym tematem bliżej zaznajomić.

Leave a Comment