Urządzenie do profesjonalnego pomiaru parametrów elektrycznych

W zakładach wytwórczych najważniejszym zagadnieniem jest wydajność oraz ciągłość produkcji. Żeby to osiągnąć należy odpowiednio dbać o maszyny. To właśnie one stanowią jedno z ważniejszych ogniw, które znacząco wpływ na cały proces. Urządzenia wykorzystywane do realizacji zadań powinni być nie tylko regularnie serwisowane czy konserwowane lecz również monitorowane. Ważnym zagadnieniem jest chociażby jakość zasilania, która ma bardzo duży wpływ na sprawność czy wydajność.

Jak zdiagnozować sieć elektryczną?

fachowy miernik parametrów sieci elektrycznejJest to niezwykle istotne. Żeby móc nadzorować wszystkie najważniejsze wielkości przeważnie wykorzystywany jest fachowy miernik parametrów sieci elektrycznej, który pozwala zebrać bardzo dokładne informacje. Na rynku dostępna jest cała masa urządzeń, które są produkowane przez różne podmioty. Podczas wyboru najbardziej odpowiedniego uwagę należy zwrócić na dokładność oraz ilość obsługiwanych faz. W mniejszych zakładach spotykane mogą być bowiem układy jednofazowe, ale z reguły w przypadku instalacji przemysłowych stosowane są sieci trójfazowe. Urządzenia takie pozwalają zarejestrować szereg ważnych wielkości takich jak: napięcie, natężenie prądu czy moc. Dodatkowo umożliwiają również określenie współczynników mających znaczny wpływ na sieć. Są to między innymi współczynnik mocy czy współczynniki zawartości harmonicznych w składowej napięcia czy prądu. To daje dobry pogląd na sytuację.

Na podstawie wszystkich wskazań aparatury kontrolnej możliwe jest wyciągnięcie wniosków, które są punktem wyjścia do dalszych działań. Obejmują one modernizację samych maszyn lub całych linii technologicznych lub zakup zupełnie nowych urządzeń. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest nadzorowanie pracy maszyn oraz tego co dzieje się z siecią zasilającą. Na podstawie wskazań mierników można bowiem szybko wykryć i przeciwdziałać niepożądanym zdarzeniom. Mogą to być wahania, zapady czy zaniki napięcia.