Wagi do mierzenia ładunku wózka

W najbardziej pracowite dni nasz magazyn obsługiwał nawet dwadzieścia transportów dziennie, co było ogromną ilością, i wymagało intensywnego wykorzystania wszystkich wózków i pojazdów transportowych na stanie. Niestety, po takich dniach nasi operatorzy zauważali największe zużycie, i czasem dość znaczne ślady zmęczenia materiału naszych pojazdów.

Elektroniczne wagi na wózek widłowy

waga do wózka widłowegoZużycie i usterki były szczególnie widoczne w układach hydraulicznych wózków, przeciążanych zbyt intensywnie ładunkiem który przekraczał maksymalne obciążenie, dopuszczalne do transportu za pomocą takich wózków prawie dwukrotnie. Była to niedopuszczalna sytuacja, toteż niemal od razu zaczęliśmy wdrażać najróżniejsze metody na zminimalizowanie problemów z przeciążeniem wózków widłowych. Jedną z najskuteczniejszych metod okazało się zamontowanie wag w każdym wózku. Waga do wózka widłowego to elektroniczne urządzenie, zamontowane pod widłami lub na układach hydraulicznych pojazdu, wskazujące obciążenie wywierane na widły, a tym samym wagę faktyczną ładunku. Monitor wskazujący wagę zamontowany jest na pulpicie wózka widłowego, tak iż operator zawsze ma do niego łatwy dostęp, i może monitorować obciążenie na bieżąco. Przekroczenie dopuszczalnej wagi może być sygnalizowane za pomocą intensywnego dźwięku, lub też sygnału świetlnego, tak iż w dowolnym momencie operator będzie świadomy problemu, i będzie mógł reagować odpowiednio.

Takie wagi pasują do każdego rodzaju wózka widłowego, niezależnie od jego pochodzenia czy konkretnego modelu. Można więc montować je we wszystkich posiadanych pojazdach, i za ich pomocą kontrolować wagę przewożonego towaru, co może mieć znaczny wpływ na zminimalizowanie problemów z uszkodzeniami czy przeciążeniami pojazdów.