Zachowanie norm prawnych w czasie projektowania domu

We współczesnym, być może dla niektórych bardzo zwariowanym świecie mamy do czynienia z bardzo wieloma przepisami, które de facto szczegółowo sankcjonują każdą z dziedzin życia i wiele mniej lub bardziej ważnych kwestii. Przestrzeganie prawa jest oczywiście czymś naturalnym, co jednak w wielu przypadkach nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.

Trzeba w tym miejscu wskazać także na taki aspekt jak pewne luki prawne i pewna rozbieżność w niektórych przepisach. W takiej sytuacji przepisy prawa mogą być w bardzo różny sposób interpretowane. Bardzo wiele przepisów sankcjonuje taką dziedzinę jak projektowanie domów. Bez wątpienia, aby móc postawić dom, jak również jakikolwiek inny budynek, musi być zachowanych bardzo wiele norm. Ich znajomość oczywiście nie obarcza inwestorów, chociaż na pewno im większa będzie ich wiedza na określony temat, tym lepiej dla nich samych, gdyż tym czytelniejsze będzie ich działanie odnoszące się do konkretnej inwestycji. Obowiązek znajomości wszelkich zasad dotyczących projektowania i budowania domu na pewno spoczywa na poszczególnych pracownikach biura projektowego czy też firmy zajmującej się bezpośrednio budową. Bez wątpienia to, bowiem te jednostki podejmują kroki mające wpływ na ostateczny wygląd domu i zgodność jego wykonania z wszelkimi normami prawnymi.

Nieznajomość przepisów

Wszelkie błędy wynikające z nieznajomości przepisów budowlanych oraz innych obowiązujących rodzą określone konsekwencje często obarczające inwestora. Ostateczną konsekwencją i najbardziej surową może być nakaz wyburzenia postawionego budynku, jeśli został on wykonany niezgodnie z przepisami czy też niezgodnie z projektem. Dlatego też bardzo ważnym aspektem jest to, aby już w fazie projektowania wszelkie obowiązujące w naszym kraju normy były w pełni przestrzegane. Inwestor oczywiście nie jest często w stanie sprawdzić czy faktycznie jego inwestycja postępuje zgodnie z prawem, ale na pewno musi mieć do projektantów i wykonawców pełne zaufanie. Jeśli jednak nastąpią pewne uchybienia i inwestor poniesie tego konsekwencje, to może jednocześnie obarczyć winą projektantów lub wykonawców i tym samym skierować sprawę na drogę sądową.

Rola adwokata

Ważne jest jednak w takim momencie, aby sprawą taką zajął się adwokat bardzo dobrze znający kwestie prawa budowlanego, gdyż zasadniczo w takiej sytuacji mówimy o bardzo sporych pieniądzach, a więc gra toczy się o wysoką stawkę. Jednakże na szczęście większość biur projektowych przestrzega narzuconych norm prawnych i dlatego wszelkie występujące błędy mają miejsce stosunkowo rzadko, jeśli oczywiście weźmiemy pod uwagę skalę całego naszego kraju.

Prawo budowlane obowiązuje każdego i niezależnie od tego czy jest to

  • Warszawa,
  • Łódź,
  • Bydgoszcz,
  • Lublin,

czy też jakaś mała miejscowość gdzieś w Polsce, wszędzie zasady projektowania i budowania domów są takie same i obowiązują wszystkich. Jeśli więc mamy zamiar podjąć się budowy domu czy też innej inwestycji natury budowlanej to niewątpliwie warto jest udać się z tym do renomowanego biura projektowego, w którym pracują prawdziwi profesjonaliści. Być może tam jest nieco drożej, ale inwestując spore pieniądze zasadniczo każdy z nas chce mieć pewność wysokiej jakości usług, a niewątpliwie na taką wysoką jakość możemy przede wszystkim liczyć właśnie w tych największych i najbardziej uznanych biurach projektowych. Takich biur z pewnością w naszym kraju nie brakuje ani też nie brakuje ich w każdym z większych miast, toteż znalezienie takiego biura projektowego nie powinno nastręczyć nikomu zbyt dużych trudności.

 


 

Więcej informacji znaleźć można na:

 

13 thoughts on “Zachowanie norm prawnych w czasie projektowania domu”

Leave a Comment