Zalety stymulatorów wzrostu roślin

Działanie produktów, które mają za zadanie stymulować rozwój naszych drzew, krzewów i kwiatów jest szerokie. Preparaty pochodzenia organicznego produkowane są na bazie naturalnych ekstraktów z roślin lądowych lub wodnych, kompostów czy mikroorganizmów.

Jak działa stymulator wzrostu roślin?

stymulatory wzrostu roślinDziałanie polega na aktywizowaniu procesów fizjologicznych roślin, co powoduje ich lepszy wzrost, zarówno wegetatywny jak i generatywny, poprawę jakości i ilości plonów. Stymulatory wzrostu roślin oddziałują również na ochronę przed stresem biotycznym i abiotycznym oraz ograniczają wpływ niekorzystnych zjawisk pogodowych na roślinę. Produkty te można stosować w okresie intensywnych procesów zachodzących w roślinie, takich jak wzrost, kwitnienie, zawiązywanie i rozwój owoców, przed wystąpieniem niesprzyjających warunków pogodowych, albo jako ratunek po ich ustaniu. Są to substancje zawierające hormony, enzymy, białka, aminokwasy, mikroelementy i mikroelementy oraz inne związki, które podawane roślinom w odpowiednich dawkach mają na nie bardzo dobry wpływ. Podstawowe ich zadanie to uczestnictwo w regulacji procesów życiowych na poziomie samej komórki roślinnej. Wpływają przede wszystkim na wzrost i rozwój roślin, biorą również udział w procesach fotosyntezy, oraz transporcie wody czy składników pokarmowych. Efektem tego działania jest szybsze przyswajanie składników pokarmowych oraz zwiększone ich wykorzystanie i szybsze przetwarzanie. Są to funkcje nieocenione, bez których roślina nie dałaby tak wysokich plonów.

W okolicznościach bezstresowych za pomocą wyżej wymienionych substancji można pobudzić procesy zachodzące w roślinie. Nawet w niekorzystnych warunkach ten wzrost i rozwój stymulują i poprawiają, zapobiegając zmniejszeniu plonowania.