Zanim rozpoczniesz eksport na Zachód – pertraktacje z zagranicznym kontrahentem

„Rynki zachodnie, jako te bardziej rozwinięte są zdecydowanie bardziej atrakcyjne od naszych rodzimy dla osób zajmujących się produkcją, nie dziwi zatem, że tak duża część naszych rodzimych produktów jest eksportowana na rynki zachodnie zwłaszcza do Niemiec. Same formalności i pozyskanie kupców na w zachodnich krajach nie jest jednak tak łatwe i zwykle wymaga dość długich i często uciążliwych pertraktacji z zagranicznymi kontrahentami.

Spotkanie z niemieckim kontrahentem – busy z Niemiec do polski, z polski do Niemiec

BusProwadzenie rozmów handlowych z zagranicznymi kontrahentami, gdy przechodzą one już na bardziej zaawansowany poziom, zwykle wymagają spotkania osobistego. Jest to zwykle ten etap, w którym to już zostały ustalone podstawowe warunki współprace, jednak konieczne jest ustalenie szczegółów i ostateczne podpisanie umowy. I tu zwykle pojawia się pewna niedogodność, bo jeśli prowadzone rozmowy są pomiędzy sprzedawcą i nabywca z różnych krajów, konieczne jest by jeden z nich wybrał się z wizytą do drugiego. Przyjęło się by to sprzedawca wybierał się do nabywającego, co akurat w przypadku polskich eksporterów jest dość kłopotliwe, bo może wiązać się ze sporymi wydatkami. Dla mniejszych firm, których budżet nie jest zbyt duży najlepszym rozwiązaniem jest zwykle podróżowanie busem. O ile nie stanowi to kłopoty, jeśli w grę wchodzi sąsiedzki kraj jak Niemcy o tyle, gdyby przyszło jechać dalej mogło by wówczas być więcej komplikacji oraz cały wyjazd był by zdecydowanie bardziej kosztowny. Zrezygnować z takiego spotkania jednak nie można, ponieważ wiążą się one nie tylko z podpisaniem umowy, ale zwykle kontrahenci chcą na własne oczy przekonać się z kim mają współpracować i bardzo często na postawie pierwszego wrażenia podejmują decyzje czy ową współprace chcą rozpocząć czy nie.

 

Eksportu towarów do Niemiec rodzaj umowy i potrzebna dokumentacja – tłumacz polsko-niemiecki

TłumaczeniaEksport towarów do Niemiec, tak naprawdę jest nazwa umowną, tak naprawdę w przypadku Niemiec mamy do czynienia z WDT, czyli wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Tym mianem określa się wszelki wywóz towarów z Polski do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jakie niesie to za sobą różnice. Umowy zawierane pomiędzy stronami będącymi członkami owej wspólnoty, a konkretniej mówiąc będącymi jej podatnikami VAT zdefiniowanymi na potrzeby transakcji państw członkowskich. Tym co wyróżnia ten rodzaj transakcji jest to, że są one opodatkowane stawką preferencyjną, której wysokość wynosi 0%. Taki rodzaj opodatkowania skutkuje tym, że po stronie sprzedawcy zostaje nieopodatkowana transakcja i jednocześnie jest możliwe odliczenie podatku naliczonego, który został wykazany w fakturach zakupowych. Stosując takie rodzaj opodatkowania wymaga odpowiedniej dokumentacji, czyli faktury VAT wewnątrzwspólnotowej potwierdzającej dostawę, na której znajdują się numer unijne VAT Unii Europejskiej oraz dokumentacji potwierdzającej to, że dane towary zostały wywiezione poza granice kraju, do kraju członkowskiego.

 

Jaką dokumentację dodatkową powinniśmy posiadać?

DokumentacjaWymieniona we wcześniejszym akapicie dokumentacja jest dokumentacją główna, przy prowadzenie tego rodzaju transakcji konieczne jest także posiadanie dokumentacji dodatkowej, w skład której wchodzą takie dokumenty jak:

  • korespondencja handlowa z nabywcą, plus zamówienie
  • ubezpieczenie
  • potwierdzenie zapłaty
  • dowód potwierdzający, że towar został przyjęty przez inny kraj członkowski niż Polska

Dokumentacja tego typu jest konieczna przy rozliczeniach podatkowych, jednak bardzo często okazuje się, ze za nim będzie ona mogła być wykorzystane konieczne jest jest przetłumaczenie, w tym wypadku zwykle konieczne jest tłumaczenie techniczne.

 


 

Źródła z których zostały zaczerpnięte informacje:


 Słowem podsumowania:

Eksport produktów na Zachód jest bardzo opłacalny dla polskich przedsiębiorców, jednak za nim rozpocznie się zagraniczny handel trzeba przebrnąć przez szereg formalności oraz długie pertraktacje z zagranicznym kontrahentem. Tego typu formalności dość często nastręczają sporo trudności naszym rodzimym przedsiębiorcom.”

Leave a Comment